THANH LÝ TỦ LAVABO THANH LÝ TỦ LAVABO

Hiện tại công ty cần thanh lý 1 số mẫu tủ Lavabo như hình bên dưới .

 

Mua nguyên lô 4 triệu /cái 

 

Mua lẻ 4.5 triêu /cái 

 

Vui lòng liên hệ số điện thoại :  0989165975

 

 

 

TL03

 

Kích thước tủ:

 

+ Dài   :   100 cm

 

+Rộng   :   50 cm

 

+ Cao     :   83 cm

 

 

TL06

 

Kích thước tủ:

 

+ Dài   :   100 cm

 

+Rộng   :   50 cm

 

+ Cao     :   83 cm

 

 

 

 

 

 

TM02

 

Kích thước tủ:

 

+ Dài   :   91 cm

 

+Rộng   :   50 cm

 

+ Cao     :   87 cm

 

 

 

 

TL05

 

Kích thước tủ:

 

+ Dài   :   100 cm

 

+Rộng   :   50 cm

 

+ Cao     :   83 cm

 

 

 

 

 

Facebook Chat +